தூசியில்லா துடைப்பான்

Dust free Duster. அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் முயற்சி. பள்ளி மாணவர்கள் இணைந்து எளிமையான தூசி பறக்காத  கரும்பலகை துடைப்பானை   உருவாக்கியுள்ளனர். வலங்கைமான் ஒன்றியம் தென்குவளவேலி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் சிலர் தங்கள் அறிவியல் ஆசிரியர் திரு. இராமமூர்த்தியுடன் இணைந்து இதனை உருவாக்கியுள்ளனர். இதனை உருவாக்கும் எளிய செயல்முறை இதோ! பழைய சணல் சாக்கு ஒன்றை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அதிலிருந்து சிறிய செவ்வக வடிவமாக ஒரு துண்டு நறுக்கிக் கொள்ளுங்கள். அதனை சோப்புப் பெட்டி அல்லது வேறு…