முப்பருவ முறை – ஒன்பதாம் வகுப்பு – பதிவேடுகள்

CCE 9th Std Complete Set of Register

நாம் இங்கு ஒன்பதாம் வகுப்பிற்கான முப்பருவ முறைக்கு பள்ளியில் ஆசிரியர் பராமரிக்க வேண்டிய படிவங்களான

பாட ஆசிரியர் பதிவேடு

வகுப்பாசிரியர் பதிவேடு

கல்வி இணைச் செயல்பாடுகள் பதிவேடு

ஆகியவற்றை வடிவமைத்து பதிவிட்டிருக்கிறோம். Legal அளவுள்ள தாளில் பிரிண்ட் எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு வேண்டுகிறோம்.

தொடர்புடைய பதிவுகள்

முப்பருவ முறை – மாணவர் திரள் பதிவேடு – ஒன்பதாம் வகுப்பு

முப்பருவமுறை- மாணவர்கள் கற்றல் செயல்பாடுகள் பதிவேடு

முப்பருவ முறை- பள்ளியில் ஆசிரியர் பராமரிக்க வேண்டிய படிவங்கள்

Advertisements

One thought on “முப்பருவ முறை – ஒன்பதாம் வகுப்பு – பதிவேடுகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s