முப்பருவ முறை – மாணவர் திரள் பதிவேடு – ஒன்பதாம் வகுப்பு

CCE 9th Std Cumulative Register நாம் இங்கு ஒன்பதாம் வகுப்பிற்கான முப்பருவ முறைக்கு பள்ளியில் ஆசிரியர் பராமரிக்க வேண்டிய மாணவர் திரள் பதிவேட்டினை வடிவமைத்து பதிவிட்டிருக்கிறோம். A4 அளவில் பிரிண்ட் எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு வேண்டுகிறோம். தொடர்புடைய பதிவுகள். முப்பருவ முறை – ஒன்பதாம் வகுப்பு – பதிவேடுகள் முப்பருவமுறை- மாணவர்கள் கற்றல் செயல்பாடுகள் பதிவேடு Advertisements

முப்பருவ முறை – ஒன்பதாம் வகுப்பு – பதிவேடுகள்

CCE 9th Std Complete Set of Register நாம் இங்கு ஒன்பதாம் வகுப்பிற்கான முப்பருவ முறைக்கு பள்ளியில் ஆசிரியர் பராமரிக்க வேண்டிய படிவங்களான பாட ஆசிரியர் பதிவேடு வகுப்பாசிரியர் பதிவேடு கல்வி இணைச் செயல்பாடுகள் பதிவேடு ஆகியவற்றை வடிவமைத்து பதிவிட்டிருக்கிறோம். Legal அளவுள்ள தாளில் பிரிண்ட் எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு வேண்டுகிறோம். தொடர்புடைய பதிவுகள் முப்பருவ முறை – மாணவர் திரள் பதிவேடு – ஒன்பதாம் வகுப்பு முப்பருவமுறை- மாணவர்கள் கற்றல் செயல்பாடுகள் பதிவேடு முப்பருவ முறை- பள்ளியில்…