அன்பைப் பகிர்ந்திட ஒரு கணித வழி

அன்பைப் பகிர்ந்திட பலவழிகள் இருப்பினும், இது கணிதம் சார்ந்த வழி. உங்கள் பொதுவான நண்பர்களுக்கோ, கணிதம் சார்ந்த நண்பர்களுக்கோ கூட அனுப்பலாம். https://www.desmos.com/mathogram  என்ற இணைப்பில் இதற்கான வழி உள்ளது. இங்கு படத்திலுள்ளவாறு வரைபடத்தாளில் பல இதய வடிவங்கள் கணித சமன்பாடுகளின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் சமன்பாட்டின் a இன் மதிப்பினை அருகில் உள்ள சிலைடரின் மூலம் நகர்த்த ஆரம்பித்தால் வரைபடத்தாளில் இதயங்கள் நடனமாடுவது போன்ற கண்கவர் காட்சியை கண்டுகளிக்கலாம். இங்கு சொடுக்கவும். நீங்கள் சமன்பாடுகளில் மாற்றம்…

அனைவர்க்கும் அறிவியல் – பிபிசியின் தமிழ் ஒலிக்கோர்வைகளை பதிவிறக்க

பிபிசி தமிழோசை பிபிசியின் உலகசேவையிலிருந்து வழங்கப்படும் தமிழோசை வானொலி நிகழ்ச்சிக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை. செய்திகளின் தரத்தாலும், தமிழ் உச்சரிப்பிற்காகவும் அந்த செய்தியறிக்கைக்கான நேயர்கள் ஏராளம். நேரடியாக வானொலி நிகழ்ச்சியை கேட்க முடியாவிட்டாலும் பிபிசியின் தமிழ் இணைய தளத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் நிகழ்ச்சியை கேட்டு மகிழ முடிகிறது. அனைவர்க்கும் அறிவியல் நிகழ்ச்சி தமிழோசை நிகழ்ச்சியில் வாரம் ஒரு முறை அனைவர்க்கும் அறிவியல் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகிறது. அநேகமாக தமிழில் அறிவியல் செய்திகளை முந்தித் தருவது அந்நிகழ்ச்சியாகவே இருக்கும். பிபிசி…