மாணவர்களுக்கென்று ஒரு நாட்காட்டி

Calendar for Student தினசரி நாம் காலண்டர்களை பார்க்கிறோமோ இல்லையோ, அவை நம் வீட்டில் வருடந்தோறும் இடம் பிடித்து விடுகின்றன. சிலருக்கு அதில் உள்ள தினசரி ராசிபலன்களைப் பார்ப்பதே காலையில் முதல் வேலை. இன்னும் சிலருக்கு அதில் உள்ள பொன்மொழிகளைப் படிக்க விருப்பம். இன்னும் சிலர் வீடுகளில் இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களுக்கு நாட்கள் கிழிக்கப்படாமலோ, அல்லது மாதங்கள் திருப்பப்படாமலோ இருக்கும். ஆனாலும் எப்படியோ காலண்டர்கள் இல்லாத வீடுகள் இல்லை. காலண்டர்களுக்கான சாத்தியங்கள் பல. சுவரில் தொங்குகின்ற…