பத்தாம் வகுப்பு – அறிவியல் – வெற்றியை உறுதி செய்யும் முக்கிய வினாக்கள்

இந்த கையேடு தமிழகப் பள்ளிகளில் பத்தாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்கள் அறிவியல் பாடத்தில் வெற்றியை உறுதிசெய்வதற்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. நிறைய மதிப்பெண்கள் பெறுவதற்கும் இக்கையேடு துணைபுரியும். முக்கிய மற்றும் முந்தைய அரசுத்தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் தொகுக்கப்பட்டு உள்ளன. தமிழ் வழியில் பயிலும் மாணவர்களுக்காக இக்கையேடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் இரு மதிப்பெண் வினாக்கள் எல்லாப் பாடங்களுக்கும் தரப்பட்டுள்ளது. ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் முக்கிய பாடங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளன.

அவசியம் இக்கையேட்டைப் படியுங்கள். உங்கள் வெற்றியை உறுதி செய்யுங்கள்.

Booklet வடிவம்.

மாணவர்கள் எளிதாக கையாளுவதற்காக இந்த இணைப்பில் நாம் இதனை புக்லெட் வடிவில் வடிவமைத்துள்ளோம்.

அதாவது ஏ4 அளவு காகிதங்களில் முன்னும், பின்னும் பிரிண்ட் எடுத்து, வரிசையாக அடுக்கி, பாதியாக மடக்கி தைத்தால் (Stapler pin அடித்தால்) உங்களுக்கு ஏ5 அளவில் புக்லெட் கிடைக்கும். கையாள எளிதாக இருக்கும். புக்லெட் வடிவிற்கு இங்கு சொடுக்குக (Recommended)

Advertisements

6 thoughts on “பத்தாம் வகுப்பு – அறிவியல் – வெற்றியை உறுதி செய்யும் முக்கிய வினாக்கள்

  1. நேர்த்தியான வடிவமைப்பு . எனக்கு தெரிந்த பள்ளி பயிலும் மாணவருக்காக தரவிறக்கம் செய்துக்கொண்டேன் . மனமார்ந்த நன்றி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s