தீபங்களின் அணிவரிசையாய் மலரட்டும் ….

Say NO to Crackers

பட்டாசுகளைத் தவிர்த்து, மகிழ்ச்சியாக பண்டிகைகளை கொண்டாடுவோம். இயற்கையைப் பாதுகாப்போம். இந்த ஆர்வத்தில் நாம் வடிவமைத்துள்ள இரண்டாவது பதாகை இது. மேலும் சிலவற்றை வடிவமைக்கும் ஆர்வமுள்ளது. வடிவமைத்தால் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்.

இக்கருத்துகள் உங்களுக்கும் உடன்பாடு எனில் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். தங்கள் கருத்துக்களையும், இது போன்ற பதாகைகளுக்கான கருத்துருக்கள் ஏதேனும் இருப்பின் அவற்றையும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

தொடர்புடைய பதிவு

ஒரு மரணத்தைக் கொண்டாட தேவையா இத்தனை மரணங்கள்.

Advertisements

2 thoughts on “தீபங்களின் அணிவரிசையாய் மலரட்டும் ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s