நுண்ணியிர்களைப் புரிந்து கொள்ள ஒரு பவர்பாயின்ட் !

நாம் சென்ற பதிவில் தெரிவித்தது போல, தற்போது எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட,  நுண்ணியிர்கள் பாடத்தை விளக்கக் கூடிய ஒரு பவர்பாயின்ட் பிரசன்டேசனை இங்கு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்.

இதையும் பிடிஎஃப் பிரசன்டேசனாக பகிர்ந்து கொள்கிறோம். (தமிழ் எழுத்துரு பிரச்சனைகளைத் தவிர்ப்பதற்காக)

நாம் 11 வது சிலைடில் Life in Water  http://www.youtube.com/watch?v=cwgGJaNlGKM எனும் தலைப்பிலான யூடியூப் வீடியோவை இணைத்தும்,

21 வது சிலைடில் Virus enters host cell http://www.youtube.com/watch?v=NKoZfHLQu5M எனும் தலைப்பிலான யூடியூப் வீடியோவையும் இணைத்துப் பயன்படுத்தியுள்ளோம்.

மேற்கண்ட வீடியோக்களை குறிப்பிட்ட சிலைட்களில் இணைத்துப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு வேண்டுகிறோம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s