நாலு பேருக்கு சோறு போடுங்க! உங்க கம்ப்யூட்டர்ல!!

படித்து ஒரு வேலைக்குச் சென்றபின் நம்மால் முடிந்த வரை ஏழைகளின் பசியை போக்குதல் சிறந்ததே! ஆனால் படிக்கும் போதே இதைச் செய்ய இயலுமா? முடியும் என்கிறது. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உலக் உணவுத் திட்டத்தின் இத்தளம்.

என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒன்றுமில்லை. இத்தளத்திற்கு சென்று உங்கள் ஆங்கில சொல்லடைவை வளர்க்கும் வண்ணம் உள்ள வினாக்களுக்கு பதிலளியுங்கள்.

உங்களது ஒவ்வொரு சரியான பதிலுக்கும் பத்து அரிசி மணிகள் ஏழைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. நீங்கள் சரியான பதிலளிக்கையில் பக்கத்தில் உள்ள தட்டில் அரிசி மணிகள் நிரம்புவதாக காட்டப்படுவதால் ஆர்வமாக தொடர்ந்து பதிலளிக்க இயலுகிறது. ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் படித்துக் கொண்டே,ஏழைகளுக்கு உதவுகிறீர்கள். நீங்கள் நிறைய அரிசி மணிகள் சேர்த்தால் உங்களது பெயர் இத்தளத்தில் பட்டியலிடப்படுகிறது.

ஆங்கிலம் மட்டுமல்ல பல்வேறு பாடப்பிரிவுகளிலும் கேள்விகள் உண்டு. உலகின் தலைசிறந்த வலைதளங்களின் பட்டியலில் பலமுறை இடம் பெற்ற தளம் இது. அவசியம்! அவசியம்! அவசியம்! பார்க்க வேண்டிய தளம் இது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s