கூட்டிக் கழித்து, பெருக்கி வகுக்க…

தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்கள் கணிதத்தின் அடிப்படைச் செயல்பாடுளைப் புரிந்து கொண்டு பயிற்சி பெற பல இணையதளங்கள் உள்ளன. அவற்றுள் சிறப்பான தளமாக எக்ஸ்ட்ராமேத் எனும் இத்தளத்தைக் கருதுகிறேன்.

இத்தளத்தில் ஆசிரியரோ பெற்றோரோ பதிவு செய்து கொண்டு தங்கள் குழந்தைகளையும், மாணவர்களையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். மாணவர்கள் இதன் மூலம் பள்ளியிலோ, அல்லது வீட்டிலோ பயிற்சி மேற்கொள்ளலாம். மாணவர்களது முன்னேற்றம் குறித்த தகவல்கள் ஆசிரியருக்கும், பெற்றோருக்கும் வாரந்தோறும் மின்னஞ்சல் மூலமாக அனுப்பப்படுகிறது. இது தவிர எந்நேரமும் பெற்றோரோ, ஆசிரியரோ, மாணவனின் முன்னேற்றம் பற்றிய அறிக்கையை இத்தளத்தின் மூலம் பெறலாம். ஆசிரியர் தங்கள் அனைத்து மாணவர்களுடைய முன்னேற்றம் பற்றிய ஒட்டு மொத்த அறிக்கையை இத்தளத்தின் மூலம் பெறலாம்.

ஒரு பள்ளியில் பல ஆசிரியர்கள் இணைந்து கொண்டு தங்களது மாணவர்கள் அனைவரையும் இத்தளத்தின் மூலம் பயிற்சி பெறச்செய்யலாம். மாணவர்கள் அவ்வகுப்பை முடித்தவுடன் அடுத்த வகுப்பிற்கும், அடுத்த ஆசிரியருக்கும் மாற்றிக் கொள்ளும் வசதியும் உண்டு

சரி! இந்த வசதிகளையெல்லாம் பெற எவ்வளவு பணம் செலு்த்த வேண்டும் என்று கேட்கிறீர்களா? நம்புங்கள், இந்த வசதிகள் அனைத்தும் முற்றிலும் இலவசம். அப்புறமென்ன பயன்படுத்திப் பார்க்க வேண்டியது தானே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s